KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Tomasz Jakubczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Andrzej Koziński

Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej

Maciej Grabowski

Członek Rady Nadzorczej

Adam Badach

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Gutkowski

Członek Rady Nadzorczej