KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

W ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej działa 19 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego, które stanowią 44% ogólnej liczby funduszy działających w Polsce. Celem Grupy jest współpraca przy przygotowaniu standaryzacji usług na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym. Pierwsze jednolite zasady udzielania poręczeń wypracowano wspólnie ze Związkiem Banków Polskich i ich wynikiem było przyjęcie rekomendacji do współpracy z bankami. W 2013r. Grupa przyjęła jednolite zasady udzielania poręczeń do leasingów. Również, w 2013 roku wprowadzono wspólnie pierwszy jednolity produkt poręczeniowy w formie portfelowej linii de minimis PLUS (www.deminimisplus.pl).   

O sile Grupy stanowi jej aktywność na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym wyrażona w ilości i wartości udzielonych poręczeń. W 2016r akcja poręczeniowa funduszy z Grupy przekraczała już 75% ilości wszystkich udzielonych poręczeń i 77% wartości wszystkich udzielonych poręczeń.

Poniższe tabele przedstawiają potencjał Grupy.

    Aktywność funduszy w latach 2010-2016

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

Grupa KGP

5 390

4 621

4636

4180

3480

4342 5596

Pozostałe FP

1 754

1 497

1792

1995

2098

1994 1857

Suma

7 144

6 118

6428

6175

5578

6336 7453

Wartość udzielonych poręczeń w latach 2010-2014 w mln. zł.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

Grupa KGP

658

657

711

637

601

691 727

Pozostałe FP

211

310

479

240

232

232 222

Suma

869

967

1190

877

833

923 949

Wartość posiadanych kapitałów w latach 2010-2014 w mln. zł.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

Grupa KGP

640

    667

663

683

659

659 637

Pozostałe FP

350

    366

442

539

512

462 461

Suma

990

1 033

1 105

1 222

1171

1121 1098

 

 

Aktywność funduszy poręczeniowych w latach 2010 - 2016 wg. Ilości udzielonych sztuk

wykres 1

 

Aktywność funduszy poręczeniowych w latach 2010 - 2016 wg. wartość udzielonych poręczeń w mln zł

wykres 2

 

Zmiany kapitałów poręczeniowych w latach 2010 - 2016 w mln zł

wykres 3

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.