KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Poręczenia kredytów i pożyczek

Zabezpieczenia kredytów lub pożyczek udzielanych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez Banki i Fundusze Pożyczkowe, w formie poręczenia.

Podstawowe założenia:

Beneficjent

Mikro-, mały i średni przedsiębiorca (MŚP)

Cel

Kredyty i pożyczki przeznaczone nafinansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w tym o charakterze obrotowym i inwestycyjnym.

Maksymalna kwota poręczenia

Jednostkowe poręczenie nie może przekraczać 5% kapitału poręczeniowego danego Funduszu
(od ok. 1 mln zł do 2,5 mln zł).

Maksymalny okres obowiązywania poręczenia

66 miesięcy - (5-letni okres poręczenia
                           + 6 miesięcy)
126 miesięcy - zgoda Zarządu (10-letni okres
                         poręczenia + 6 miesięcy)

Maksymalna wysokość poręczenia

80% kwoty przyznanego kredytu i pożyczki

Cena poręczenia (od kwoty poręczenia udzielonego kredytu i pożyczki)

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji w Funduszu (od 0,3% do 3%).  

Zabezpieczenie

Weksel własny in blanco kredytobiorcy wystawiony na rzecz Funduszu. Fundusz może uzależnić decyzję od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Wykonanie zobowiązania

Fundusz wykona zobowiązanie w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania do zapłaty.

Partnerzy

Banki i Fundusze Pożyczkowe, które posiadają podpisaną umowę o współpracy.

Miejsce udzielania kredytu i pożyczki

Wszelkie formalności odbywają się bezpośrednio w Banku lub Funduszu Pożyczkowym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt lub pożyczkę.

 

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.